NAR ZEKA VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ NEDİR?

Atölyemiz;

 • Hafıza
 • Dikkat - Konsantrasyon
 • Uzaysal Algılama
 • Mantık Yürütme - Strateji Geliştirme
 • Sorun Çözme

becerilerini, oyunlarla geliştirmeyi amaçlayan bir atölyedir. Bu becerilerin, tamamen keyifli bir biçimde oyunlarla verilmesi amaçtır. Atölyemizde, 100'ü aşkın oyuncak ve (her oyunun görev kartlarıyla birlikte) 300'ü aşkın oyun bulunmaktadır. Oyuncaklarımız, Almanya, Hollanda, Japonya ve Güney Kore tasarımlı ve kaynaklıdır. Ayrıca atölyemizin, tasarlayıp geliştirdiği kendi oyunları da mevcuttur.

OYUNLARIN UYGULANMASI

 • 5-6
 • 6-8
 • 8-10
 • 10-12
 • 12-14

yaş guruplarına ayrılan çocuklar,kendi yaş guruplarından,en fazla altışar kişilik sınflar oluşturur.Her altışar kişilik sınıflara,oyunlar,pedagojik formasyonlu,oyun rehberleri başlarında olarak oynatılır.Bir oyun saati, 35 dakika oyun,10 dakika ara,35 dakika oyun olmak,üzere 70 dakikadır.

Oyunların kazanımları,gözönünde bulundurularak,titiz bir çalışma sonucu oluşturulan proğram çerçevesinde,oyunlar,algoritmik bir düzen içinde oynatılır.Bir oyun saatinde,2 ila 4 oyun oynatılmaktadır.Her bir oyun,bir ve/veya birden fazla beceriyi kazanım olarak verebilmektedir.

Oyunlar süresince,her çocuğa ait,gözlem-takip formunda,her haftanın gözlemi yapılmakta olup,çocuktaki gelişim ve değişimler takip edilmektedir.Gözlem-takip formu verileri,uzman rehber öğretmenimiz tarafından değerlendirilip,sonuçlar 4 haftalık periyotlar halinde,aileyle paylaşılacaktır.

Çocuklarımıza,bu keyifli aktiviteyi, 1 saatle sınırlı tutmamak için,1 saat opsiyonel(isteğe bağlı)olarak,serbest odamızda,knex,puzzle,kapla,satranç gibi oyunları oynama imkanını da sunuyoruz

NEDEN OYUN?

Oyun,en doğal öğrenme aracıdır.Bir deneydir,hayat şartlarına uyumda en önemli sosyal bir etkinliktir. Çocuk oyun oynarken,kendisidir.Oyun,çocuğun iç dünyası ile dış dünyası arasındaki yoldur,köprüdür. Çocuk,oyun süresi boyunca,paylaşım,empati,duygu,karşılıklı dialog,sabırlı olma,farketme,akıl yürütme sorun çözme gibi daha bir çok,gerçek hayatta karşılaşacağı ,uygulayacağı durumları öğrenir.

Oyunun amacı,çocuğu susturmak,oyalamak olmamalıdır.Oyunun amacı,çocuğun,psikolojik,bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak olmalıdır.Her çocukta olabilecek,stres,iç çatışmalar,korkular, kaygılar,oyunlarla azaltılabilir,hatta giderilebilir.Freud,''Sanat ve Sanatçılar Üzerine''adlı kitabında, sanatsal yaratıcılıkla,çocukların oyunları arasındaki direk ilişkiyi vurgulamıştır. Montaigne,''oyun çocukların en ciddi uğraşısıdır''diye tanımlamıştır,oyunu.

SADECE IQ YETERLİ Mİ?

IQ,(açılım olarak,zeka katsayısı,zeka skoru,olarak kısaca tanımlayacağımız,sayısal bir değer)uzun bir süre, insan yeteneğinin,zekasının tek göstergesi olarak kabul edidi,1980 li yıllara kadar.Ancak,teknoloji,bilim,yazılım, alanındaki hızlı gelişmeler ve değişimler,bazı değerleri tekrar araştırma gereğini getirmiştir.Gelişen bilim ve teknoloji toplumunda,''problem çözme,derinlemesine düşünme,yaşam boyu aktif öğrenme''yi daha önemli hale getirmiştir.

Artık,IQ'nün,insan hayatındaki başarının tek göstergesi olmadığından hareketle,insan zekasının sınırları yeniden belirlenmeye başlamıştır.Örneğin,çok iyi okulların,çok zorlu proğramlarından mezun olan öğrenciler,gençler sosyal hayatta bocalayabiliyorlardı,başarılı olamayabiliyorlardı.Oysa bu gençlerin IQ değerlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtmeye dahi gerek yok.

Boston ve Harvard Üniversitesi profösörlerinden,Howard Gardner,''Çoklu Zeka Teorisi''adlı çalışmasıyla, zeka kavramına,farklı bir boyut getirmiştir.Gardner,çalışmasında,zekanın birkaç faktörden çok daha fazlasını içerdiğini ve her insanda 7 farklı zekanın bulunduğu tezini ileri sürmüştür.Gardner'in çalışmalarında,insan beyninin,farklı bölümlerden oluştuğu ve her bölümün,özel,farklı,işlevlere sahip olduğu ileri sürülmüştür. Ve Howard Gardner,bu çalışmasıyla,1981 MacArthur ödülü almıştır.

Gardner'in tezini destekleyici birçok örnek mevcuttur.Örneğin;çok başarılı sporcular,besteciler,sanatçılar IQ testlerinden düşük puanlar alabilmektedirler.IQ puanlarına göre bakacak olursak,bu insanlara zeki denilemez gibi bir yanılgıya düşeriz.Ama bu insanlar,hayatlarında çok başarılı bir besteci,santçı,rekortmen bir sporcudurlar.

Gardner'e göre zekanın 7 türü mevcuttur:

 • 1-) Sözel Zeka
 • 2-) Mantıksal - Matematiksel Zeka
 • 3-) Bedensel Zeka
 • 4-) Ritmik - Müzikselzeka
 • 5-) Görsel Zeka
 • 6-) Kişisel Zeka
 • 7-) Sosyal Zeka

Kişisel ve sosyal zeka,duygusal zekayı oluşturmaktadır.

AMACIMIZ

Nar Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi olarak amacımız,soyut beceriyi,somut materyallerle vermek ve bu süreçte;

 • Hafıza
 • Dikkat - Konsantrasyon
 • Uzaysal Algılama
 • Mantık Yürütme - Strateji Geliştirme
 • Sorun Çözme
becerilerini geliştirmeyi,sadece ve sadece keyifli bir biçimde oyunlarla verbilmektir.

Sloganımız.
OYNARKEN ÖĞRENEN MUTLU ÇOCUKLAR, MUTLU ÇOCUKLAR, MUTLU AİLE....